Avantatges

Optimització de costos i d’execució

Hem creat un nou sistema industrialitzat de fer cases on fabriquem gran part de la casa en taller. Així podem fabricar-la en condicions òptimes, d'una forma molt més ràpida i oferint qualitat final millor que els sistemes tradicionals.

A més amb el nostre sistema industrialitzat solucionem un dels majors problemes de la construcció tradicional "in situ": els terminis d'execució. Amb la construcció modular o en panells de Genial Houses, podem planificar i optimitzar tots els processos sense excepció. D'aquesta manera tens una casa de prestacions iguals (o millors a les tradicionals), molt abans i per menys diners.
Construcció Passiva i alta eficiència energètica

Les parets o panells Genial Panel® estan pensats per a fer cases o edificis altament eficients i de mínim consum energètic (NZEB: Near Zero Energy Buildings). De fet estan basats en el sistema d'entramat lleuger de fusta usat en les cases passives i ecològiques de Suècia, Noruega... La gran resistència tèrmica i seguretat de les nostres parets o panells Genial panel® fan fàcil i econòmic aconseguir certificacions de qualitat i eficiència energètica com Passivhaus, BREEAM o LEED.
Estalvi en calefacció, electricitat...

La sostenibilitat, ecologia i l'estalvi energètic són temes molt importants. L'energia segurament tendirà a augmentar de preu, per tant una inversió en aïllament per reduïr el consum energètic de la casa sempre és una bona inversió. L'aïllament tèrmic és decisiu per obtenir edificis energèticament eficients. Les parets o panells Genial Panel® ofereixen diferents grossors d'aïllament aconseguint un aillament (transmitància tèrmica) fins a 5 vegades superiors a parets o sistemes tradicionals i fins a 8 vegades superiors a la normativa.