Avui celebrem el Dia Internacional de l'Estalvi d'Energia, contribuint des de Genial Houses amb la construcció d'habitatges sostenibles i eficients.

Avui celebrem el Dia Internacional de l'Estalvi d'Energia, contribuint des de Genial Houses amb la construcció d'habitatges sostenibles i eficients.

Avui 21 d’Octubre es celebra el Dia Mundial de l’Estalvi d’Energia, una jornada impulsada amb l’objectiu d’incitar a la reflexió social sobre la importància d’aprendre a regular i gestionar el consum energètic en la nostra vida quotidiana.

L’energia que utilitzem diàriament procedeix de recursos naturals, molts dels quals són derivats de combustibles fòssils, una font energètica limitada al planeta i l’extracció del qual és cada vegada més cara.

A Genial Houses construïm amb fusta, que és un producte natural, reciclable, aïllant, biodegradable, que precisa d'un mínim cost energètic durant la seva transformació amb el conseqüent estalvi en emissions de CO2, i que també té la qualitat de fixar CO2 durant el seu creixement. 

Aquest CO2 queda fixat a la fusta durant tota la seva vida útil, de manera que en construir amb fusta estalviem una quantitat molt important d’emissions de COa l’atmosfera i ajudem a tenir cura del medi ambient i a parar el canvi climàtic. A més la única manera de produir fusta és mitjançant la plantació de boscos, per tant, a major ús de fusta, més superfície forestal tindrem al planeta.

A més, la pròpia solució constructiva possibilita amb mínims costos treballar amb nivells d’aïllament molt alts, comportat un estalvi energètic molt important.


Tornar a notícies