Disposem d'un gran equip de professionals per dissenyar i #construir #casa teva / Disponemos de un gran equipo de profesionales para disenyar y construir tu #casa

Disposem d'un gran equip de professionals per dissenyar i #construir #casa teva / Disponemos de un gran equipo de profesionales para disenyar y construir tu #casa

Els nostre equip de tècnics (arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers) treballaran per dissenyar casa teva, ja sigui d'obra nova, una reforma o ampliació.

Un cop comenci l'obra, la Direcció Facultativa (arquitecte i aparellador), caps d’obra i industrials, vetllaran per construir casa teva amb el menor temps possible i màxima seguretat i qualitat.


Nuestro equipo de técnicos (arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros) trabajarán para diseñar tu casa, ya sea una obra nueva, una reforma o ampliación.

Una vez comience la obra, la dirección facultativa (arquitecto y aparejador), jefes de obra e industriales, se harán cargo de construir tu casa con el menor tiempo posible y máxima seguridad y calidad.Go back to news

H models

XPAND model

Custom fit houses

Second-tier scalation

Expansion projects

CUBE models

2 story houses

SLIM models

Small houses

Other buildings

FRAME models

LONG models