Genial Houses = cases saludables / casas saludables

Genial Houses = cases saludables / casas saludables

L'innovador sistema constructiu de Genial Houses, en fusta tecnològica, compleix tots els requisits definits en el decàleg Espais Interiors saludables publicat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) com: el disseny dels tancaments, ventilació del sòl amb l'edificació, la renovació de l'aire, utilització de materials naturals en els revestiments, disseny i distribució dels espais, etc., que garanteixen que les cases siguin saludables.

El innovador sistema constructivo de Genial Houses, en madera tecnológica, cumple todos los requisitos definidos en el decálogo Espacios Interiores saludables publicado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) como: el diseño de los cerramientos, ventilación del suelo con el edificación, la renovación del aire, utilización de materiales naturales en los revestimientos, diseño y distribución de los espacios, etc., que garantizan que las casas sean saludables.Tornar a notícies