La teulada per la casa

La teulada per la casa

En aquest edifici hem canviat la teulada per una casa. No patiu, que no hem començat la casa per la teulada!

Es tracta de la remunta d’un habitatge amb prefabricat de fusta. Hem utilitzat la tecnologia del panell sandvitx de gran format d’entramat lleuger de fusta encolat i gràcies a la seva lleugeresa, no ha calgut reforçar l’estructura existent.

Hem optat per deixar vistes les bigues i altres elements estructurals que conformen l’habitatge i així donar-li el confort que el nostre client demanava.
Tornar a notícies