Altre cop Genial Houses finalista als premis d'Arquitectura / De nuevo Genial Houses finalista en los premios de Arquitectura

Altre cop Genial Houses finalista als premis d'Arquitectura / De nuevo Genial Houses finalista en los premios de Arquitectura

La remunta d'un habitatge a Montjuïc és finalista als premis d'Arquitectura d'enguany. Estem contents de veure que l'esforç i la passió que posem a les nostres obres són reconegudes pels professionals del ram. Enhorabona a tot l'equip de Genial Houses. Seguim!!!


La remonta de una vivienda en Montjuïc es finalista en los premios de Arquitectura de este año. Estamos contentos de ver que el esfuerzo y la pasión que ponemos en nuestras obras son reconocidas por los profesionales del ramo. Enhorabuena a todo el equipo de Genial Houses. Seguimos!!!Tornar a notícies